Ons Gebouw

Het dorpshuis “Ons Gebouw “ is het dorpshuis van de dorpen Harich en Ruigahuizen. Hier vinden allerlei activiteiten plaats voor de inwoners van beide dorpen en omgeving. Het dorpshuis is een ontmoetingsplek voor en door de inwoners van Harich en Ruigahuizen , waar samenwerking en participatie tot leven komen . Hiermee wordt de sociale cohesie en de leefbaarheid vergroot. We organiseren culturele activiteiten en proberen in alles laagdrempelig te zijn . Letterlijk , ons gebouw zijn en iets betekenen voor alle inwoners.

Onze gastvrijheid beperkt zich vanzelfsprekend niet tot de dorpsgrenzen, iedereen is welkom. Het bevorderen van de sociale cohesie is ons primaire doel. Heeft u leuke ideeën voor een activiteit in Ons Gebouw: laat het ons weten!

Denk mee – Doe mee!

Ons Gebouw kan zeker nog extra handen gebruiken. Vind je het leuk om te helpen bij activiteiten of met koffie schenken / onderhoudswerkzaamheden, kleine klussen? Helpen kan op vele manieren en je aanmelden hoeft niet te betekenen dat je elke week aan de beurt bent.

Graag tot ziens in Ons Gebouw!

Stinsenwei 11
8571 RH Harich
0514-602061

  

Plaatselijk belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.