Eind 2010 en begin 2011 zijn er AED’s geplaatst in Harich, bij Ons Gebouw en in Ruigahuizen aan de schuur van de familie Witteveen (Jan Jurjensingel 15). Ruigahuizen kan ook gebruik maken van de AED van VV Balk (deze hangt aan de muur van de voetbalkantine).

In Harich en Ruigahuizen zijn een aantal vrijwilligers geregistreerd bij een speciale AED-Burgernetlijst. Naast de alarmering van de hulpdiensten bij een hartstilstand worden in een bepaalde straal ook het AED-Burgernetbestand door Gemeenschappelijke Meldkamer Fryslân ingeschakeld. De vrijwilligers krijgen hiervan een sms-bericht met daarin een korte omschrijving van het incident en de exacte locatie. Deze snelle alarmering is van cruciaal belang om zo levens te kunnen redden. Voor deze vrijwilligers wordt jaarlijks een oefenavond georganiseerd. 

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. De AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator.

Een AED is een apparaat dat een schok toedient. Dat klinkt best eng. Hoe reageert bijvoorbeeld het apparaat als ik geen hartstilstand heb? De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-op-mond beademing blijft altijd de eerste stap bij de hulpverlening.

Directe reanimatie is altijd nodig om:

 • de hersenfunctie veilig te stellen
 • de tijd te overbruggen tot de AED er is
 • het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED

Hoe werkt een AED?  Een AED werkt via 2 plakelektroden die op de ontblote borstkas geplakt moeten worden. Hiermee registreert een AED de hartactie van een slachtoffer. Het apparaat vertelt u precies wat u moet doen. U krijgt bijvoorbeeld de opdracht om:

 • te reanimeren
 • een schok toe te dienen

Wanneer dient het apparaat een schok toe? De AED is veilig en betrouwbaar. Het apparaat dient alleen een schok toe, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is. Bij een hartstilstand is er vaak sprake van ventrikelfibrilleren. Dit is een zeer snelle en chaotische prikkeling van de kamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Het fibrilleren moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van ventrikelfibrillatie en geeft een schokopdracht als defibrillatie nodig is. Het geeft geen schokopdracht als:

 • er geen hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat
 • u buiten bewustzijn bent, maar uw hart goed functioneert

Een schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.

Op steeds meer plekken komt u AED’s tegen: in winkelcentra, op sportscholen of op uw werk. Mag iedereen dit apparaat zomaar bedienen of moet je eerst een cursus volgen? Ja, iedereen mag een AED gebruiken. Ook als u nog nooit een cursus heeft gevolgd. In ons land zijn geen wettelijke bezwaren.

Uit onderzoek blijkt dat ook ongetrainde mensen een AED succesvol in kunnen zetten. Maar een training verhoogt de kans op succes aanzienlijk. Dat heeft vooral te maken met de snelheid van handelen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Als u ter plekke de instructies moet lezen en begrijpen, gaan er veel kostbare minuten verloren.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan het slachtoffer? Het is vrijwel onmogelijk om aansprakelijk te worden gesteld bij een reanimatie tenzij er sprake is van moedwillig het slachtoffer letsel te hebben bezorgd. Specifiek volgens artikel 436 van het wetboek van strafrecht bent u gevrijwaard voor aansprakelijkheid als u datgene wat u geleerd hebt ook toepast in een noodsituatie. Daarnaast is er de wet BIG. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door leken is toegestaan. Dit om de burgerhulpverlener (lekenhulpverlener) te beschermen.

Waar vind ik een AED?

Oudemirdum

 • Dorpshuis ’t Klif

Elahuizen

 • Westra Metaal

Wijckel

 • Dorpshuis Irene
 • Hotel Bargebeck

Balk

 • VV Balk
 • De Treemter

Oudega-Kolderwolde

 • Dorpshuis De Skeakel

Harich

 • Dorpshuis Ons Gebouw

Ruigahuizen

 •  Aan de schuur van de familie Witteveen, Jan Jurjensingel 15

Sondel

 • Tegenover Hervormde kerk

Nijemirdum

 • Dorpshuis Nijemirdum

Bakhuizen

 • MFC De Gearte

Mirns

 • 't Mirnser Klif

Rijs

 • Hotel Gaasterland

Sloten

 • Jachthaven De Lemsterpoort
 • Museum Stedhûs Sleat
 • VV Sleat

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a It Heech 6
8571 GD Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.