Plaatselijk Belang is een vereniging van vrijwilligers. Het doel van Plaatselijk Belang is het behartigen van de belangen van Harich en Ruigahuizen. Wij houden ons bezig met het verbeteren en behouden van een prettig woon- en leefklimaat voor zover dit in ons vermogen ligt. Zaken waar wij aandacht aan besteden zijn bijvoorbeeld: veiligheid, leefbaarheid, recreatie, voorzieningen, jeugd- en ouderenbeleid en dorpsvernieuwing.

Hiernaast organiseren activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid in de dorpen. Ook is Plaatselijk Belang het aanspreekpunt voor de gemeente en andere organisaties.

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om zaken te behandelen die actueel zijn. Als u zaken heeft voor Plaatselijk Belang, kunt u een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. De bestuurssamenstelling is als volgt:

Rommy Elgersma-Tuinier, voorzitter
Nelleke Terluin-Visser, secretaris
Kees Kunst, bestuurslid
Sietse Veldman, penningmeester
Douwe Koopmans, bestuurslid (vice-voorzitter)
Hielkje van der Goot-Boek, bestuurslid
Tineke Zuiderbaan, bestuurslid
 
Postadres:
p/a Westerein 9
8571 GB  Harich
 
Lid worden
Alle (oud-) inwoners van Harich en Ruigahuizen kunnen lid worden van Plaatselijk Belang. Een lidmaatschap kost per persoon (vanaf 18 jaar) € 5,- per jaar. U kunt lid worden door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor het aanmelden hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, plaats, aantal personen (boven de 18 jaar) en de geboortedata. Wij behandelen u gegevens volgens ons privacybeleid. 
 
Commissies
Plaatselijk belang heeft een aantal commissies:
Dorpsfeest: Elke twee jaar is er in Harich een dorpsfeest. Dit wordt georganiseerd door de dorpsfeestcommissie. Contactpersoon hiervoor is: Jouke Wierda.
Sinterklaas: De viering van Sinterklaas in Harich wordt georganiseerd door de Sinterklaascommissie. Contactpersoon hiervoor is: Harmen Prinsen
Boekcommissie: In Harich is de boekcommissie druk bezig met het samenstellen van een boek met verhalen over Harich. Contactpersoon hiervoor is: Jannie Landman.
 
 
 
In Ruigahuizen worden de activiteiten ad hoc georganiseerd. Zo wordt er met de buurt gebarbecued of wordt er gepicknickt op het bankje in het bos.

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a It Heech 6
8571 GD Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.