Nieuws van de boekcommissie

In Harich leeft de uitdrukkelijke wens om een boek te schrijven over Harich en haar inwoners. Om dit te realiseren heeft Plaatselijk Belang haar leden gevraagd zitting te nemen in een werkgroep. Enkele leden zijn deze uitdaging aangegaan. De werkgroep is voortvarend van start gegaan.

De werkgroep bestaat uit drie personen, die uit het dorp een 8-tal personen bereid heeft gevonden mee te schrijven aan verhalen, wederwaardigheden en anekdotes uit de dorpsgemeenschap. Om deze verhalen op te halen zijn een aantal activiteiten opgezet:

-Er worden praatavonden gehouden waarbij de deelnemers door een gespreksleider uitgenodigd worden hun veelal persoonlijk verhalen te vertellen.
- Andere verhalen en stukken geschiedenis worden opgehaald d.m.v. persoonlijke interviews
- Er wordt literatuur onderzoek gedaan (o.a. m.b.v. Tresoar)
- Er wordt onderzoek gedaan m.b.v. de archieven van kranten en andere media. (o.a. L.C. en 20 jaargangen Harich Nieuws)
- Relevante internet sites leveren een schat aan informatie.
- Een werkgroep verzamelt beeldmateriaal (foto's, film, dia enz.) uit het verleden, maar legt ook Harich anno nu vast op beeld.

We beschrijven het dorp en haar bewoners van de laatste 100 jaar en beperken ons tot Harich in geografische zin.

Over de inhoud

1. Verhalen en anekdotes
De inhoud kent verhalen uit de oude doos, zoals het verhaal van de plaatselijke timmerman die naast het bouwen en opknappen van gebouwen ook, op bestelling, lijkkisten maakte. Ze werden van bekleding voorzien door zijn vrouw. Bekend is ook het verhaal van de kruidenier die uit principe niet op zondag open was, maar nog wel bereid was een verstokt roker op zondag een paar sigaretten te lenen, die vervolgens op maandag afgerekend konden worden..... Daarnaast vermelden we verhalen van nu zoals het verhaal van de keet jeugd, die na het "stelen" van een vlag in Balk de keus kreeg: "of het wordt een aangifte bij de politie (met alle gevolgen van dien) of het bouwen van een gondel voor de Balkster gondelvaart".

2. Historische feiten en wetenswaardigheden
Harich in de Tweede Wereldoorlog, verenigingen, kerkelijk leven, bijzondere gebouwen, de recreatieve en agrarische sector zijn zomaar een paar onderwerpen die opgenomen worden.

3. foto's en ander beeldmateriaal uit het verleden, maar zeker ook van Harich anno nu.
Wilt u meer weten, of heeft u ideeën, neem dan contact met ons op. Ook verhalen, krantenartikelen en foto's zijn erg welkom.

De boekcommissie: Jannie Landman, Herman van der Goot en Jan Volbeda.


Voor inlichtingen en informatie kunt u terecht bij het bestuur van Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a It Heech 6
8571 GD Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid