Verenigingen

Naam Contactpersoon Telefoon Email
Korfbalclub K.C. Harich Secr.: Janny Volbeda    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stichting Ons Gebouw Secr.: Klaas Wiebe Flapper 06-81526584  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SABOG Voorzitter: Roelof Terluin 06-16067423 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Feestcommissie Harich Jouke Wierda    
Harich Nieuws   0514-602930 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rûchnijs Marieke Andela    
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Secr.: Femmie Draaijer 0514-604322  
Biljartvereniging Roelof Dijkstra 06-51906849  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Biljartvereniging ouderen Jeen Falkena 06-10788502  
Herenkraamclub Secr.: Wiebe Jan Elgersma 0514-604917  
Bloemenclub Harich Grietje de Vries 0514-601251  
Volleybalclub Foeke Oenema 0514-601227 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerk Voorzitter: Durk Tuinier   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeu de boules

Anne Elgersma
Klaas van Dijk

0514-602219
0514-603385

 
Plaatselijke Commissie

Voorzitter: Jannie Landman

06-15501001 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Krystmerke Westerein Harich

Voorzitter: Roelof Terluin

06-16067423 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a It Heech 6
8571 GD Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.